Allikad:

  • [1] Stachowiak G. Właściwa podaż witamin i mikroelementów w ciąży – ciągle aktualny problem. Ginekologia Praktyczna. 2009. Vol.3. 52-57
  • [2] Knypl K. Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach układu krążenia. Przewodnik Lekarza. 2004. Vol. 11. 44-48